We nodigen jullie graag uit om deel te nemen aan ons volgend forum.

Graag zien we jullie in Iași in de zomer van 2024.

Meer details volgen later.