Forum 2022 – Belgium

Het volgende Forum was gepland voor 2021 in België.

Omwille van Covid-19 werd beslist de datum te verplaatsen naar 2022.

Meer informatie volgt van zodra deze beschikbaar is.