De titel van het 5de Forum over gedecentraliseerde samenwerking tussen Roemenië en België, “25 jaar
inzet, toewijding en betrokkenheid; 10 jaar gedecentraliseerde samenwerking ” onderstreept duidelijk de lange traditie van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en overheden uit beide landen. Tijdens de geschiedkundige rondetafelconferentie op donderdag 5 november 2015, zullen de drie boekdelen over 175 jaar diplomatieke relaties tussen België en Roemenië, geschreven door de voormalige Belgische ambassadeur in Roemenië Philippe Beke, worden voorgesteld. Ook verschillende andere lezingen zullen een inzicht te geven in deze niet zo gekende gemeenschappelijke geschiedenis. Op donderdagnamiddag zal een tentoonstelling over de beroemde Belgische stripheld Nero worden geopend. Vervolgens worden Belgen en Roemenen die getuige zijn van de economische samenwerking tussen beide landen, samengebracht. Op vrijdag vangt het programma aan met reflecties over de Europa 2020-strategie en over hoe deze ambitieuze doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Specifieke aandacht zal gaan naar de regionaal verschillende uitdagingen in het bereiken van deze doelen. Verder voortbouwend op deze concepten, zullen overkoepelende organisaties bespreken hoe lokale overheden de internationale en Europese doelen kunnen implementeren. De ideeën ontwikkeld tijdens de ochtend plenaire sessies worden verder onderzocht tijdens de werkwinkels in de namiddagsessies van vrijdag 6 november 2015. Om deelnemers de mogelijkheid te geven een diepgaande discussie aan te gaan tijdens de werkwinkel, werden twee sessie voorzien van telkens anderhalf uur. De focus van een sessie kan zo verschillend zijn dat een verandering van thema tijdens de pauze steeds mogelijk blijft. Tijdens deze werkwinkels zullen parlementsleden uit beide landen samenkomen om te praten over: de relaties tussen de parlementen van beide landen, de regionaliseringstrend en het samenwerkingsprogramma tussen beide landen. Op zaterdag 7 november 2015 zullen de conclusies worden gepresenteerd als een agenda voor nieuwe initiatieven in de periode 2015-2017.