Gedecentraliseerd forum België – Roemenië

Deelnemers

  • Plaatselijke autoriteiten uit beide landen (districts-, departements-, stads- en dorpsniveau), ambtenaren van plaatselijke overheden,
  • vertegenwoordigers van NGO’s uit beide landen en andere landen uitgenodigd als speciale gasten, vertegenwoordigers van verenigingen met activiteiten op lokaal niveau,
  • officiële vertegenwoordigers van België en Roemenië, EU-deskundigen,
  • Bedrijven die actief zijn in België en Roemenië,
  • Academici.