De onderwerpen van de workshops zijn :

Werkwinkel gezondheidszorg
Tijdstip 6 november 2015, 13:30-15:00 en 15:30-17:00
Locatie Stadhuis Iasi
Context „Het organiseren van een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen”
Roemenië wordt geconfronteerd met ernstige gezondheidsproblemen waarop de gezondheidszorg geen antwoord lijkt te bieden. Roemenië scoort slecht op gezondheidsindicatoren zoals hoge sterfelijkheid en overlijden door tuberculose, hepatitis B en C, baarmoederhalskanker, kindersterfte. Dit zorgt ervoor dat de gezonde levensverwachting erg laag is in Roemenië, in vergelijking met andere Europese landen.
Daarnaast zijn burgers uit rurale gemeenschappen zijn nog meer benadeeld dan de stedelijke populatie. Ze hebben minder toegang tot basisgezondheidszorg, minder mensen zijn verzekerd en hun gezondheid is er over het algemeen ook slechter aan toe dan bij de burgers in de steden. Gezondheidsvoorzieningen en sociale bijstandsverlening zijn in het
algemeen zwaar onderontwikkeld. Niets doen betekent een enorme bedreiging voor de gezondheid van de burgers in rurale gemeenschappen in het algemeen en voor de chronische patiënten
in het bijzonder. Dit zal automatisch leiden tot meer kosten, zowel voor het individu als voor de gemeenschap.
Moderator Jozef Goebels
Rapporteur Cristina Vladu
Sprekers  
13:30-14:00 Voorstelling van het Slatina-Timis wijkgezondheidscentrum door Ioan Suru,
coördinator ADAM Slatina-Timis en Cristina Vladu, gezondheidsexpert The Open Network for community development.
14:00-14:20 Uitbouw van tandartsenpraktijken in rurale gebieden door Alex Stoian, tandarts – orthodontist, expert tandkunde The Open Network for community development.
14:20-15:00 Thuiszorg als een oplossing voor betaalbare zorg door Cristina Vasile, Witgele Kruis Buzau en vertegenwoordigster van Caritas Roemenië
15:00-15:30 Koffiepauze
15:30-15:55 Organisatie van huisartsen in Iasi
15:55-16:30 Integratie van gezondheidsvoorzieningen door Vasile Cepoi, raadgever van de eerste minister Victor Ponta met betrekking tot gezondheidszorg
16:30-17:00 The Open Network for Community Development Masterplan Roemeense gezondheidszorg door Cristina Valdu, gezondheidsexpert voor TON

 

Werkwinkel Middenveldorganisaties
Timing 6 november 2015, 13:30-15:00 en 15:30-17:00
Locatie Stadhuis Iasi
Context „Versterking van lokaal bestuur via intermediaire structuren”
In de laatste jaren zagen we een groeiend wantrouwen tegenover de instituties, administraties en tegenover politiek in het algemeen. Daarnaast groeit de vraag naar decentralisering van bevoegdheden, waarbij het besluitvormingsproces zich meer en meer verplaatst naar kleinere, lokale groepen. Het subsidiariteitsbeginsel wint aan belang. In deze context herpositioneren meer en meer intermediaire structuren zich, om hun stem te laten horen in het publieke debat. Het is duidelijk dat deelnemen aan verkiezingen een belangrijk onderdeel vormt in publieke participatie. Maar is het voldoende? Of hoe kunnen (lokale) autoriteiten de betrokkenheid van burgers uitbreiden doorheen het beleidsproces? Met de voordelen van gedecentraliseerde samenwerking in het achterhoofd, zullen we voorbeelden bespreken over bestande en inspirerende projecten die de interactie met middenveldorganisaties bevorderen. Deze werkwinkel heeft tot doel om lokale overheidsfunctionarissen, het maatschappelijk middenveld en informele groeperingen samen te brengen om het gemeenschappelijk realiseren van lokale verandering te bevorderen. De presentaties bespreken de verschillende stappen van het opbouwen van een lokale gemeenschap over het beïnvloeden van de gemeenschap naar het beïnvloeden van het beleid.
Moderator Cristina Chert
Rapporteur Bart Wynants
Sprekers  
13:30-15:00 –          Cristina Chert, situatieschets: the open network for Community Development
–          Focus op jeugdbeweging, jeugdwerk en jeugdbeleid
o   Ana Maria Bumbu en Raluca Mares, nationale instructoren voor AGLT
o   Daniël Coulon, voorzitter van de asbl Jeunes en Roumanie, de rol van Belgische scouts in het ontstaan van vrijetijdsactiviteiten op het Roemeense platteland
15:00-15:30 Koffiepauze
15:30-17:00 Focus op volwassenen en ouderenorganisaties
–          Ben Verstreyden, jeugdwerker
–          Johny Babmust, medewerker van de christelijke werknemersbeweging en docent aan de Artevelde hogeschool Gent
–          CARP Federatie – OMENIA: voorstelling van de organisaties
17:00-18:00 Bezoek aan een dagcentrum voor ouderen CARP Iasi

 

Werkwinkel sociale economie
Tijdstip 6 november 2015, 13:30-15:00 en 15:30-17:00
Locatie Provinciehuis Iasi
Context „Sociale investeringen door sociale economie”
Het centrale thema van deze workshop is de sociale economie, een belangrijk thema in zowel België, Roemenië als de Europese Unie. Onlangs nog vonden wetgevende initiatieven en (re)organisatie van het werkveld plaats in Roemenië. In een tijd van budgettaire beperkingen, speelt de sociale economie een belangrijke rol in het bewaren van een evenwicht tussen het stimuleren van economische groei en sociale investeringen. Onder sociale economie verstaan we organisaties die als hoofddoel een maatschappelijk of sociale doelstelling hebben, maar om dit doel te bereiken, een economische activiteit verrichten. Het maatschappelijk belang dienen is dus primair tegenover het nastreven van winst.
Zulke organisaties bevinden zich dicht bij de mensen en zijn zich zeer bewust van de behoeften, zorgen en wensen. Sociale economie biedt daarom veel mogelijkheden voor gedecentraliseerde samenwerking. Een eerste oriënterend gesprek tussen actoren uit België en Roemenië vond plaats tijdens de Belgische week in Boekarest (april 2015). De deelnemers aan deze bijeenkomst, formuleerden de wens op een meer diepgaande samenwerking op dit vlak. Deze werkwinkel zal dus ook verschillende mogelijkheden onderzoeken tot diepere samenwerking in de toekomst.
Moderator Esmeralda Van den Bosch
Rapporteur Joris Quintens
Sprekers  
13:30-14:00 Cristina Nichita, Roemeens parlementslid, over de recent gestemde wetgeving rond sociale economie
14:00-15:00 Voorstelling van het project ‘Inclusiv’ door het onderzoekteam van de PROIS- NV Babes-Bolyai Universiteit over de arbeidsmarkt en human resources in Romania
15:00-15:30 Koffiepauze
15:30-16:30 Vervolg projectvoorstelling Inclusiv
16:30-17:00 Naar een platform over samenwerking rond sociale economie tussen België en Roemenië

 

F11 – Werkwinkel rurale ontwikkeling
Timing 6 november 2015, 13:30-15:00 en 15:30-17:00
Locatie Provinciehuis Iasi
Context „Het opwaarderen van kleinschalige rurale initiatieven”
Roemenië telt ongeveer 3,9 miljoen landbouwbedrijven, waarvan 74% kleiner dan 2 ha en 18% tussen 2 en 5 ha. Ongeveer 70,4% van deze bedrijven hebben een inkomen van minder dan 2.000 euro per jaar. Deze zelfvoorzienende landbouw mag niet gezien worden als een bedreiging voor voldoende voedselvoorziening. Integendeel: kleinschalige
boerderijen hebben een belangrijke rol in de voedselvoorzieningen van lokale gemeenschappen, zorgen voor lokale werkgelegenheid, het verminderen van de ecologische voetafdruk en het behoud van de traditionele leefwijze. Deze werkwinkel zou van de gelegenheid gebruik willen maken om de voordelen van kleinschalige landbouw te herwaarderen via de stimulering van gedecentraliseerde projecten die werken rond sociale landbouw, zorglandbouw en plattelandstoerisme. Met andere woorden: rurale ontwikkeling in de brede zin van het woord.
Moderator Michel De Backer en Vinciane Demoustier
Rapporteur Jef Vanhoof
Sprekers  
13:30-14:00 Voorstelling van het project Water4Life
14:00-14:30 Voorstelling van het project Delta 60
14:30-15:00 Jérémie Guyon, projectmedewerker Rivier Dyle en Gette
Paline Ducarme, projectmedewerker rivier Zenne
15:00-15:30 Koffiepauze
15:30-17:00 Focus op lokale actiecomités:
– Laura Albu, executieve president CMSC, stichtend lid van LAG Stefan cel Mare
– Didier Huygens, Provincie Oost-Vlaanderen: reflecties over de communicatie met lokale landbouwers
– Daniel Tabarcea, voorzitter van de associatie AGRO-ECO-VISCRI-WEISSKIRCH
– Myriam Lambillon, landbouwcoördinator unie Namen en Luxemburg
– Korte tussenkomst door Marie-Ange Hunt, lokale actiegroepen Wallonië; Ioan
Borlean, G.A.L. Mara Gutai, Maramures; Ion Ene, rurale ontwikkeling en aandacht voor kinderen en jongeren; Constantin Pauna, G.A.L. Drumul Vinului,

 

 Werkwinkel administratieve capaciteitsopbouw
Timing 6 november 2015, 13:30-15:00
Locatie Provinciehuis Iasi
Context De workshop bouwt voort op de conclusies van de plenaire zitting rond lokale bestuurlijke capaciteitsopbouw. Algemene begrippen zullen worden vertaald in meer concrete en praktische werkinstrumenten.
Moderator Patrick Van den Nieuwenhof
Rapporteur Lucien Herijgers, schepen van de stad Lier (België)
Sprekers  
  De groep uit het plenum zal in deze werkwinkel samenkomen om dieper in te gaan op algemene concepten (sociale kaarten, gemeenteprofielen, twinning 2.0):
– UNCJR
– VVSG
– UVWC
– AMR
– ACOR
– parlementsleden uit Roemenië
Met tussenkomsten van:
– Jean-Jacques Flahaux, Belgisch federaal parlementslid
– Catherine Minon, voorzitter sociaal huis Estinnes
– Anne Hachez, medewerker Mergem Iasi

 

F13 – Werkwinkel Brandweer
Timing 6 november 2015, 15:30-17:00
Locatie Stadhuis Iasi
Context „Voortbouwen op een blijvende samenwerking en opleiding tussen vrijwilligers en professionals”
In Roemenië is de professionele brandweer (ISU) nog steeds een militaire structuur en zijn ze actief in grotere steden. In het verleden hadden vrijwel alle rurale gemeenten ook een vrijwillig brandweercorps (SVSU). In de afgelopen jaren ging er veel aandacht uit van vrijwilligers naar samenwerking rond brandweerwagens en andere ondersteunende diensten. Sommige Belgische comités toonden ook interesse in het opzetten van een vrijwilliger brandweercorps, in samenwerking tussen Belgen en Roemenen. Hierbij is het zeer belangrijk om een ​​goede samenwerking tussen de ISU en SVSU te bewerkstellingen en ervoor te zorgen dat er gemeenschappelijke training plaatsvindt. Op die manier kan het vrijwilligerscorps een belangrijke rol vervullen bij eerste hulp. Er is een grote bereidheid van beide kanten om deze samenwerking verder te ondersteunen, alsmede uitwisseling te organiseren van trainingen tussen België en Roemenië. Bovendien behoort een jumelage tussen Belgische en Roemeense brandweer ook tot de mogelijkheden. Ook preventieve acties kunnen onderwerp zijn van uitwisseling, samenwerking en capaciteitsopbouw tussen beide partners.
Moderator Francisc Giurgiu
Rapporteur Paul Helsen
Sprekers  
15:30-16:00 Speech door Raed Arafat, Roemeens staatssecretaris voor noodgevallen
16:00-17:00 Paul Helsen, Naar een Erasmus+ project ‘Train the Trainer’
Francisc Giurgiu, Zwitsers project: steun voor vrijwilligersbrandweer
Marius Gatej, Hoofd van het operationeel centrum van Boekarest, Roemeense organisatie voor brandweer