De agenda Gedecentraliseerde Samenwerking Roemenië-België 2015-2017 werd voorgesteld op de slotconferentie van het vorige Forum in Iasi (2015). Het is een plan dat de gedecentraliseerde samenwerking tussen Roemenië en België uitzet. De verschillende betrokken partners zullen inspanningen leveren om deze agenda uit te voeren. Het doel van deze agenda 2015-2017 is om de dialoog tussen de verschillende gedecentraliseerde samenwerkingsinitiatieven te versterken, te vernieuwen en te verdiepen. De huidige stand van zaken zal aan ruim aan bod komen tijdens het 6de Forum in België.

Pijler 1: gezondheidszorg

Pijler 2: Twinning 2.0

Pijler 3: Plattelandsontwikkeling

Pijler 4: Sociale Weefsel 

Pijler 5: Fire brigades 

Pijler 6: Sociale Economie 

Pijler 7: Bedrijfswereld 

Pijler 8: Cultuur en erfgoed