Dit jaar gaat het zesde Forum van gedecentraliseerde samenwerking België-Roemenië door in België. Het Forum vindt plaats van 12 tot 14 oktober in de ‘Grand Hornu’ in Bergen. Dit driedaags forum biedt de ideale gelegenheid om ideeën en gedachten uit te wisselen rond gedecentraliseerde samenwerking in Europa.

Nu de economische crisis van de afgelopen jaren achter de rug lijkt, duikt er in Europa een nieuwe ‘crisis’ op, deze keer een vertrouwenscrisis. Mensen wantrouwen steeds vaker politieke instanties en politici, en dat is zeker zo op Europees niveau. Ondanks deze vertrouwenscrisis heeft gedecentraliseerde samenwerking de banden tussen mensen over de landsgrenzen heen versterkt. De solidariteit tussen burgers van verschillende nationaliteiten is de afgelopen jaren sterk toegenomen en vrijwilligers zetten zich steeds vaker transnationaal in om van Europa een warme plek te maken om te wonen. Allemaal dragen zij bij aan het concept van een ‘Europa van burgers’.

Dit Forum wil organisaties, politici en gewone burgers samenbrengen en wil de Europese Unie ‘gedecentraliseerde samenwerking’ aanreiken als een instrument dat het wederzijdse begrip tussen Europese burgers kan versterken.

De Provincie Henegouwen en haar hoofdstad Bergen (Mons) is omwille van vele redenen de ideale locatie voor het Forum, dat dit jaar trouwens plaatsvindt in een feestjaar met het tienjarig lidmaatschap van Roemenië in de Europese Unie en het 60-jarig bestaan van het verdrag van Rome. De Provincie Henegouwen is gelegen in het Zuid-Westen van België en kent een levendig mijn- en industrieverleden. De Provincie heeft daarom een grote expertise opgebouwd in de reconversie van oude industriegebieden naar nieuwe, moderne leefgemeenschappen die economische en sociale welvaart creëren.

Wij kijken alvast uit naar uw komst op het Gedcentraliseerde Forum in Mons!
 
Het organisatiecomité van het Forum
Actie Dorpen Roemenië Vlaanderen
Opération Vilages Roumains
Embassy of Romania to Belgium