Tijdstip DONDERDAG  5 NOVEMBER 2015 Pagina
10:00-12:00 Geschiedkundige rondetafelconferentie over 175 jaar diplomatieke relaties tussen Roemenië en België
Locatie: Lokaal H.1, Alexandra Ioan Cuza
F1
13:00-14:30 Informele aanvang van het plenum over economische samenwerking – bezoek aan een industrieterrein in Iasi F2
14:30-15:30 Opening van de tentoonstelling over de Roemeense vertaling van de strips van Nero
Locatie: Cultuurpaleis
F3
15:20- Registratie van de deelnemers  
15:30-19:15 Business 2 Business uitwisseling tussen België en Roemenië
Locatie: Verdi Room – Congres hal Iasi
F4
19:30-… Officiële opening van het 5de forum over gedecentraliseerde samenwerking tussen België en Roemenië
Locatie: Roznovanu Paleis Iasi
F5

 

Tijdstip VRIJDAG 6 NOVEMBER 2015 Pagina
08:30-09:00 Registratie van de deelnemers
Locatie: Congreshal Iasi
 
09:00-09:15 Praktische informatie over het Forum
Locatie: Rossini Room – Congreshal Iasi
 
09:15-10:45 Europa 2020-strategie en de rol van gedecentraliseerde samenwerking F6
10:45-11:00 Koffiepauze  
11:00-12:30 De rol van lokale overheden en middenveldorganisaties in het implementeren van de strategische doelstellingen van de Europese Commissie F7
12:30-13:30 Middagmaal  
13:30-15:00 Eerste sessie werkwinkels
Locatie: Stadhuis Iasi en Provinciehuis Iasi
 
  Gezondheid F8
  Middenveldorganisaties en jeugd beweging F9
  Sociale Economie F10
  Rurale ontwikkeling – waterprojecten F11
  Administratieve capaciteitsopbouw F12
15:00-15:30 Koffiepauze  
15:30-17:00 Tweede sessie werkwinkels
Locatie: Stadhuis Iasi en Provinciehuis Iasi
 
  Gezondheid F8
  Middenveldorganisaties: volwassenen en ouderen F9
  Sociale economie F10
  Rurale ontwikkeling – lokale actiecomités F11
  Brandweer F13
19:00-… Avondmaal  

 

Tijdstip ZATERDAG 7 NOVEMBER 2015 Pagina
09:30-12:00 Conclusies van de workshops en Forum agenda voor 2015-2017 F14
12:00-14:00 Middagmaal  
14:00-.. Stadsbezoek aan Iasi