9e Roemeens-Belgische forum over gedecentraliseerde samenwerking

Home sweet home

Migratie en uitbouw van veerkrachtige lokale gemeenschappen voor een duurzaam Europa van burgers.

Locatie

Hotel Continental Suceava
Str. Mihai Viteazul nr. 4
cod 720057, Suceava
Romania

Date

Van 29 mei 2024
tot 1 juni 2024

Registratie

De registraties werden afgesloten op 20 mei 2024

Hier vind je weldra de mogelijkheden van transport en hotelaccommodatie.

Migratie staat hoog op de politieke agenda en beroert de gemoederen op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau. Beleidsmensen, opiniemakers, maatschappelijke groeperingen, soms bezorgde soms zorgzame burgers… zweven tussen openheid en beperkingen voor migratie.

Onlangs nog verscheen in Nederland het rapport gematigde groei, waarbij gecontroleerde migratie opnieuw aan de orde is. Anderzijds is het thuisgevoel voor iedereen belangrijk (geworden). Bijna dagelijks worden we ermee geconfronteerd op televisie. TV series spelen hier maar al te graag op in. Ook overheden maken beleid om het thuisgevoel te bevorderen.

Nochtans geven statistieken op diverse niveaus aan dat mensen zich minder verbonden voelen met een plek. Maar wat betekenen de concepten ‘thuis’ en ‘thuisgevoel’? Is het louter een plek waar men zich goed voelt. Of maken we van een huis een thuis? Of is er meer nodig? Kunnen we dit pas echt definiëren vanuit een heimwee gedachte? In gesprekken weten mensen vaak wel meteen waar ze zich niet thuis voelen. Vertrouwdheid met andere woorden lijkt een centrale leidraad te zijn: omgeven door mensen die men kent, duidelijke structuren, veilige en toegankelijke publieke ruimtes….

Het gedecentraliseerd Forum 2024 zet voor deze editie in op de uitdieping van deze vraagstellingen. Oude recepten worden afgewisseld met innovatieve trajecten met als uiteindelijke doel te versterking van de samenwerking tussen Zuidoost-Europa en België. Maar evenzeer zorgt de creatie van inclusieve projecten in de diverse betrokken landen voor een duurzaam Europa van burgers. 

Op 30 mei 2024 start het forum plenair met een korte migratiegeschiedenis en onderliggende processen van inclusie en zich thuis voelen. Dit vormt mee de basis voor verdieping in de werkwinkels. Vrijdag 31 mei 2024 staat volledig in het teken van plaatsbezoeken aan dorpen waarmee de universiteit van Suceava een langlopend project heeft tot behoud van historische gebouwen en vooral (her)waardering van het verleden. Het doel is niet geschiedenis om de geschiedenis maar het verleden als motor tot gemeenschapsontwikkeling. Het Forum 2024 zorgt ook dit keer voor een extra bagage om ‘thuis’ mee aan de slag te gaan.